Country
Full text data for US,EP,CN
Type
Legal Validity
Legal Status
Filing Date
Publication Date
Inventor
Assignee
Click to expand
IPC(Section)
IPC(Class)
IPC(Subclass)
IPC(Group)
IPC(Subgroup)
Agent
Agency
Claims Number
Figures Number
Citation Number of Times
Assignee Number
No. Publication Number Title Publication/Patent Number Publication/Patent Number Publication Date Publication Date
Application Number Application Number Filing Date Filing Date
Inventor Inventor Assignee Assignee IPC IPC
1
TWM578187U
Carriage model
Publication/Patent Number: TWM578187U Publication Date: 2019-05-21 Application Number: 108202098 Filing Date: 2019-02-19 Inventor: Feng shu ping   Lin, Xue-fen   Chen, Yan-jun   Lu, Jian-kuan   Assignee: KAO YUAN UNIVERSITY   IPC: A63H19/16
2
TWM557329U
Smart device bracket
Publication/Patent Number: TWM557329U Publication Date: 2018-03-21 Application Number: 106215824 Filing Date: 2017-10-26 Inventor: Feng shu ping   Lin, Xue-fen   Chen, Yan-jun   Assignee: KAO YUAN UNIVERSITY   IPC: F16M11/20
3
TWM557262U
Hot melt molding device
Publication/Patent Number: TWM557262U Publication Date: 2018-03-21 Application Number: 106215498 Filing Date: 2017-10-20 Inventor: Feng shu ping   Wang, Jun-chao   Lin, Xue-fen   Wu, Zong-han   Assignee: KAO YUAN UNIVERSITY   IPC: C11D13/16
4
TWM393349U
Assembled connector toy
Publication/Patent Number: TWM393349U Publication Date: 2010-12-01 Application Number: 99213033 Filing Date: 2010-07-08 Inventor: Feng shu ping   Cai, Yao-yi   Hong, Guan-yu   Xu, Yan-jun   Huang, Wen-zhe   Zheng, Qin-hong   Assignee: KAO YUAN UNIVERSITY   IPC: A63H33/08
5
TWI317495B
Image-controlling system
Publication/Patent Number: TWI317495B Publication Date: 2009-11-21 Application Number: 95125879 Filing Date: 2006-07-14 Inventor: Wu, Chon Mu   Feng, Shu Ping   Huang, Cheng Yung   Assignee: KAO YUAN UNIVERSITY   IPC: G06F3/00 Abstract: An image-controlling system
6
TW200805110A
Image-controlling system
Publication/Patent Number: TW200805110A Publication Date: 2008-01-16 Application Number: 95125879 Filing Date: 2006-07-14 Inventor: Wu, Chon Mu   Feng, Shu Ping   Huang, Cheng Yung   Assignee: KAO YUAN UNIVERSITY   IPC: G06F3/00 Abstract: An image-controlling system
7
TW200737028A
Service system for quick-ordering with satellite positioned
Publication/Patent Number: TW200737028A Publication Date: 2007-10-01 Application Number: 95109890 Filing Date: 2006-03-22 Inventor: Huang, Cheng-yung   Feng shu ping   Assignee: HUANG, CHENG-YUNG   Feng shu ping   IPC: G01C21/30 Abstract: The present invention relates to a service system for quick-ordering with satellite positioned
8
TWM306015U
Remote-controlled virtual game platform
Publication/Patent Number: TWM306015U Publication Date: 2007-02-01 Application Number: 95212418 Filing Date: 2006-07-14 Inventor: Huang, Cheng-yung   Wu, Chon-mu   Feng shu ping   Assignee: KAO YUAN UNIVERSITY   IPC: H04N5/445
9
TWM306014U
Remote operational platform for virtual idol image
Publication/Patent Number: TWM306014U Publication Date: 2007-02-01 Application Number: 95212413 Filing Date: 2006-07-14 Inventor: Huang, Cheng-yung   Wu, Chon-mu   Feng shu ping   Assignee: KAO YUAN UNIVERSITY   IPC: H04N5/445