Country
Full text data for US,EP,CN
Type
Legal Validity
Legal Status
Filing Date
Publication Date
Inventor
Assignee
Click to expand
IPC(Section)
IPC(Class)
IPC(Subclass)
IPC(Group)
IPC(Subgroup)
Agent
Agency
Claims Number
Figures Number
Citation Number of Times
Assignee Number
No. Publication Number Title Publication/Patent Number Publication/Patent Number Publication Date Publication Date
Application Number Application Number Filing Date Filing Date
Inventor Inventor Assignee Assignee IPC IPC
1
TWM557079U
Boiling water ringer with auxiliary buzzer
Publication/Patent Number: TWM557079U Publication Date: 2018-03-21 Application Number: 106216415 Filing Date: 2017-11-06 Inventor: Huang, Po-wen   Huang, Jiunn-shyan   Liao, Wei-chih   Yen, Chao-wen   Chang, Shu-yi   Ko chao neng   Wu, Kuo-luing   Rao, Jun-xiang   Zhuang, Ze-xuan   Hu, Kuan-chieh   Assignee: HUANG, JIUNN-SHYAN   TAIPEI CITY UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY   IPC: A47J27/212
2
TWM525151U
Boiling water sounder with water injection device
Publication/Patent Number: TWM525151U Publication Date: 2016-07-11 Application Number: 105203877 Filing Date: 2016-03-21 Inventor: Wang, Yu-hsiang   Huang, Jiunn-shyan   Liao, Wei-chih   Lin, Yu-an   Tzang, Yen-chang   Huang, Hsuan-ting   Huang, Chu-yao   Ko chao neng   Assignee: HUANG, JIUNN-SHYAN   TAIPEI CITY UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY   IPC: A47J27/212